Skip to main content
European Pediatric Surgical Audit

EPSA

Over de registratie

De zes centra voor kinderchirurgie in Nederland zijn betrokken bij de European Pediatric Surgical Audit (EPSA). De Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC) kiest hiervoor omdat DICA anoniem registreert en spiegelinformatie oplevert. De EPSA start met de kwaliteitsregistratie van de behandeling van vier aandoeningen bij pasgeboren kinderen. Het gaat om de ziekte van Hirschprung, congenitale hernia diafragmatica, oesofagus atresie en anorectale malformatie. Komend jaar breiden we dit uit met andere aangeboren afwijkingen en voegen we hier ook een follow up aan toe. 

Betrouwbare kwaliteitsregistratie verbetert patiëntenzorg aanzienlijk. Kinderchirurgische centra kunnen zien of ze het goed doen in vergelijking met anderen en zo nodig maatregelen nemen. Bovendien is de grote hoeveelheid gegevens in de database bruikbaar voor onderzoek naar risicofactoren bij operaties. De EPSA richt zich op het monitoren van klinische indicatoren. Zo nodig worden aan de hand daarvan verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

 

Aanmelden ziekenhuis of vragen over EPSA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de EPSA, kunt u contact opnemen met de servicedesk:

Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

 

Praktische informatie:

De EPSA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, kunt u hier downloaden.

 

In- en exclusiecriteria

Alle patiënten die een chirurgische interventie ondergaan ter behandeling van de ziekte van Hirschprung, congenitale hernia diafragmatica, oesofagus atresie of anorectale malformatie, geopereerd vanaf 1 januari 2014 worden geregistreerd.

 

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.

Inloggen Survey  

Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey (registratiesysteem) kunt u contact opnemen met de servicedesk.

 

Rapportages
In mijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de EPSA:

Basisrapportage: In de basisrapportage vindt u informatie terug over de patiënt karakteristieke behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.

Indicatorenrapportage: Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze tonen wij in MijnDICA.

Vullingenoverzicht: In dit overzicht ziet u hoeveel patiënten er tot een bepaald moment zijn ingevuld.

In Survey vindt u een signaleringslijst. Hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een belangrijke waarde ontbreekt.

Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.Veel gestelde vragen

Op dit moment bestaan er nog geen veel gestelde vragen. 

 

Servicedesk

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk. U kunt uw vraag mailen naar DICA-servicedesk@mrdm.nl.

De servicedesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur via nummer 088-57 00 010.