Skip to main content
De Dutch Pancreatic Cancer Audit

DPCA

Over de registratie

De Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) is een initiatief van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). De DPCG is een landelijke multidisciplinaire werkgroep van gastro-intestinaal chirurgen, MDL-artsen, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, diëtisten en verpleegkundig specialisten. De groep heeft als doel de behandeling van pancreas en periampullaire tumoren te verbeteren. De DPCG wil dit doel bereiken door multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, bij- en nascholing en de landelijke audit DPCA. 
 

De registratie geeft inzicht in de kwaliteit van de chirurgische behandeling van bovenstaande tumoren. Vergelijking van uitkomsten van zorg (gecorrigeerd voor casemix factoren) moet middels feedback aan de deelnemende ziekenhuizen resulteren in verbetering van de zorg. Slechts 20% van de tumoren van het pancreas en de peripampullaire regio komt in aanmerking voor een operatie. In de nabije toekomst worden daarom ook de overige behandelingen, waaronder de palliatieve behandelingen zoals chemo- en radiotherapie, geregistreerd in de DPCA. Zo groeit de DPCA op termijn uit tot een multidisciplinaire kwaliteitsregistratie.


De DPCG zal de klinische data uit de DPCA koppelen aan materialen uit de biobanken. Het Parelsnoer Instituut (PSI) verzamelt die materialen en stelt ze beschikbaar aan onderzoekers van alle academische medische centra. Het gaat daarbij om bloed en weefsel dat wordt afgenomen en opgeslagen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Het PSI koppelt de klinische biobanken van acht UMC´s aan elkaar. Zo ontstaat een biobank die wel ziektespecifiek is, maar veel groter dan gebruikelijk. Onderzoekers krijgen daardoor gegevens en materialen van veel meer mensen met dezelfde ziekte en dat stimuleert het onderzoek naar die ziekten enorm.

 

Aanmelden ziekenhuis of vragen over DPCA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DPCA, kunt u contact opnemen met de servicedesk:

Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

 

Praktische informatie:

De DPCA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten.

Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, kunt u hier downloaden.

 

In- en exclusiecriteria

Inclusie

  • Primaire maligne pancreas of periampullaire tumoren: b.v., pancreascarcinoom, distaal cholangiocarcinoom, papilcarcinoom, duodenumcarcinoom, pyloruscarcinoom, neuro-endocriene tumoren van het pancreas
  • Primaire benigne/premaligne pancreastumoren: b.v., IPMN, mucineus cystadenoom, sereus cystadenoom
  • Pancreassparende duodenumresecties, b.v. voor FAP
  • Metastasen in het pancreas
  • Chronische pancreatitis waarvoor pancreaskop of –staart resectie    

Exclusie

  • Pancreassparende galwegresecties
  • Maag-, colon- of andere origine tumor met ingroei in het pancreas

 

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.

Inloggen Survey  

Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey (registratiesysteem) kunt u contact opnemen met de servicedesk.

 

Inloggen MijnDPCA

Open MijnDPCA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 

 

Rapportages
In mijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DPCA:

Basisrapportage: In de basisrapportage vindt u informatie terug over de patiënt karakteristieke behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.

Indicatorenrapportage: Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze tonen wij in MijnDICA.

Transparantieportaal rapportage: Ten tijde van het Transparantieportaal is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft beschikbaar voor inzage.

Vullingenoverzicht: In dit overzicht ziet u hoeveel patiënten er tot een bepaald moment zijn ingevuld.

In Survey vindt u een signaleringslijst. Hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een belangrijke waarde ontbreekt.

Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.