Skip to main content
Dutch Lung Cancer Audit

DLCA

Over de registratie

De Dutch Lung Cancer Audit (DLCA) is de multidisciplinaire audit waarin het gehele diagnostische en behandel zorgtraject voor patiënten met een longcarcinoom inzichtelijk gemaakt wordt. Tot op heden waren er 3 longkankerregistraties: de DLRA (radiotherapie voor longcarcinoom), DLSA (longchirurgie) en DLSA-T (thoraxchirurgie). De beroepsverenigingen die deze registraties beheren, ontwikkelden met de NVALT (beroepsvereniging van longartsen) besloten om samen één multidisciplinaire registratie. Deze registratie vervangt de bestaande individuele registraties.  

Met de DLCA kunnen zorginstellingen zichzelf vergelijken met anderen. Grote delen van het zorgproces van patiënten met een longcarcinoom leggen we al vast in de kwaliteitsregistraties longradiotherapie (DLRA) en longchirurgie (DLSA). Om de inzage in het zorgproces te completeren ontwikkelen we een aanvullend deel van de registratie voor de longartsen waarmee o.a. chemotherapie wordt vastgelegd.

De DLCA is een patient-centered registratie. Dit betekent dat de patiënt centraal staat in de registratie. Verschillende specialismen kunnen vanuit verschillende ziekenhuizen bijdragen aan de registratie van dezelfde patiënt. Hiermee meten we niet alleen de kwaliteit van de zorg van een bepaald specialisme en ziekenhuis, maar ook de samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen en specialismen. 

Aanmelden ziekenhuis en vragen over DLCA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DLCA, kunt u contact opnemen met de servicedesk:

Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

 

Praktische informatie:

De DLCA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van logingegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, kunt u hier downloaden.

 

In- en exclusiecriteria DLCA-Surgery

Inclusiecriteria

Alle chirurgische thoracale (thoraxwand, pleurale, long en mediastinale) ingrepen, in te delen in:

 • Resecties bij (verdenking) carcinoom of sarcoom primair uitgaande van de long (evt. locoregionaal recidief van een eerder behandelde tumor)
 • Mediastinum chirurgie (diagnostisch en therapeutisch)
 • Metastasectomieën van de long
 • Overige thoracale ingrepen

Exclusiecriteria

 • Radio Frequente Ablaties (RFA) van long-, pleura- of thoraxwandtumoren
 • Weke delen resecties van de thoraxwand (niet benigne resecties) en wervelkolomchirurgie als zelfstandige ingreep
 • Diafragma chirurgie, niet via de thorax benaderd
 • Transthoracale slokdarmresecties
 • Cardiovasculaire ingrepen in de thorax
 • Thoracoscopische sympathectomieën
 • Longtransplantaties
 • Verrichtingen die door de longchirurg worden verricht voor complicaties na ingrepen die niet binnen de inclusiecriteria van de DLCA vallen.

 

In- en exclusiecriteria DLCA- Radiotherapie:

Inclusiecriteria

 • Niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC)
 • Kleincellig longcarcinoom (SCLC)
 • Stadium I-IIIb
 • Locoregionaal recidief (indien in opzet radicale bestraling)


Exclusiecriteria

 • In opzet palliatieve behandeling Stadium I-IIIb
 • Stadium IV longtumor
 • Longmetastasen van een primaire tumor elders
 • De huidige thoraxbestraling is voor een andere primaire tumor dan SCLC en NSCLC
 • Patiënten die adjuvante postoperatieve bestraling ondergaan (behalve patiënten die wel geopereerd werden maar waarbij geen resectie werd verricht)

 

In- en exclusiecriteria DLCA- Longartsen:

Inclusiecriteria

 • Alle patiënten met een primaire longmaligniteit, ongeacht het stadium van de ziekte, die in het registrerende centrum worden gediagnosticeerd en/of behandeld
 • Patiënten met een niet-kleincellig (NSCLC) dan wel kleincellig (SCLC) longcarcinoom (uitgebreide registratie)
 • Patiënten met een thymoom of mesothelioom (beperkte registratie)

 

Exclusiecriteria 

 • Overige longziekten

 

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.

Inloggen Survey  

Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey (registratiesysteem) kunt u contact opnemen met de servicedesk.

 

MijnDLCA

Open MijnDLCA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 

 

Rapportages
In mijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DLCA:

Basisrapportage: In de basisrapportage vindt u informatie terug over de patiënt karakteristieke behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.

Indicatorenrapportage: Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze tonen wij in MijnDICA.

Transparantieportaal rapportage: Ten tijde van het Transparantieportaal is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft beschikbaar voor inzage.

Vullingenoverzicht: In dit overzicht ziet u hoeveel patiënten er tot een bepaald moment zijn ingevuld.

In Survey vindt u een signaleringslijst. Hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een belangrijke waarde ontbreekt.

Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.

 

Servicedesk

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk. U kunt uw vraag mailen naar DICA-servicedesk@mrdm.nl.

De servicedesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur via nummer 088-57 00 010.