Skip to main content
Dutch Audit for Carotid Interventions

DACI

Over de registratie

De DACI staat voor Dutch Audit for Carotid Interventions. Deze audit registreert de resultaten van verschillende carotis interventies. Alle patiënten in deze registratie hebben een thrombo-endarteriëctomie met of zonder patch, eversie endarteriëctomie of een carotid arterial stenting ondergaan. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. Als tweede registratie van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie registreren zij nu onder de naam Dutch Surgical Aneurysm Audit (DSAA, 1 jan. 2013) en DACI (per 1 juli 2013 ) als onderdeel van de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). 

 

De DACI maakt de kwaliteit van de carotis chirurgie van de arteria carotis communis/interna in Nederland inzichtelijk. Deelnemers krijgen uiteindelijk wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Jaarlijks worden de individuele resultaten gecorrigeerd voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat ‘eerlijke’ vergelijkingen mogelijk zijn.

 

Aanmelden ziekenhuis of vragen over DACI

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DACI, kunt u contact opnemen met de servicedesk:

Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

 

Praktische informatie:

De DACI-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, kunt u hier downloaden.

 

In- en exclusiecriteria

Inclusie

Patienten die electief of met spoed geopereerd worden in verband met een stenose dan wel occlusie van de arteria carotis aan de hand van een van de volgende ingrepen

  • een thrombo-endarteriëctomie met –of zonder patch,
  • eversie endarteriëctomie
  • een carotid arterial stenting.

 

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.

Inloggen Survey  

Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey (registratiesysteem) kunt u contact opnemen met de servicedesk.

 

Inloggen MijnDACI

Open MijnDACI

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 

 

Rapportages
In mijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DACI:

Basisrapportage: In de basisrapportage vindt u informatie terug over de patiënt karakteristieke behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.

Indicatorenrapportage: Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze tonen wij in MijnDICA.

Transparantieportaal rapportage: Ten tijde van het Transparantieportaal is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft beschikbaar voor inzage.

Vullingenoverzicht: In dit overzicht ziet u hoeveel patiënten er tot een bepaald moment zijn ingevuld.

In Survey vindt u een signaleringslijst. Hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een belangrijke waarde ontbreekt.

Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.

 

Servicedesk

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk. U kunt uw vraag mailen naar DICA-servicedesk@mrdm.nl.

De servicedesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur via nummer 088-57 00 010.